Beste leden,                                                                                                                                 Landgraaf 16 augustus 2020
Op 12 augustus heeft  er een bestuursvergadering en een bijeenkomst van de muziekcommissie plaatsgevonden.
Er is gesproken over het opstarten van de repetities.
Het opstarten is niet eenvoudig.
Het koor heeft richtlijnen ontvangen met diverse criteria waar wij als koor aan gehouden zijn.
Repetities:
Wil je een repetitie bijwonen dan gebeurt dit geheel op vrijwillige basis.
Vooraf dien je je aan te melden per mail van het koor of per telefoon dat je een repetitie wilt bijwonen.
Aanmelden via koormail: gkz.st.caecilia@gmail.com 
Ook hier gelden de regels voel jij  je ziek , verkouden, hoesten, niezen, keelpijn of koorts   BLIJF dan thuis.
Bij aanvang van de repetitie (zal net zoals gebeurd in restaurants) een presentielijst ingevuld worden.
Dit gebeurd onder toezicht van een van de bestuursleden.
Ook zal er bij binnenkomst de handen moeten gedesinfecteerd worden. (Desinfectie is aanwezig).
Tijdens de repetities mag  niet heen en weer worden gelopen, dus ook geen toilet bezoek of slokje drinken halen.                           (Eigen drinken mee brengen is toegestaan)
De repetities worden voorlopig ingekort tot een (1) uur repetitie. Er is geen pauze.
Opstelling:
De opstelling van het koor zal volgens het “zigzag” schema opgesteld worden.
Dit betekent dat koorleden 1.50 m naast elkaar afstand houden en ook nog eens schuin 1.50 m achter de persoon.  Het zig-zag schema  zal door Sandy opgesteld worden. Dit betekent dat tijdens repetities en uitvoeringen ieder zijn eigen plek krijgt en ook op die plek blijft. (namen liggen op de stoelen)
Ieder lid heeft  ervoor zorg te dragen  dat hij of zij de partituren bij zich heeft zoals de dirigent ruim vòòr de repetitie heeft doorgegeven. Dus samen op een partituur  kijken is er niet meer bij!!
Voorlopig vinden de repetities plaats in de kerk. Daarnaast zoekt het bestuur naar een geschikte ruimte ( zoals RIVM voorschrijft) voor de wintermaanden.
Vanaf 1 oktober repeteren wij op een andere locatie. Info hierover volgt.
Uitvoeringen:
Een uitvoering mag met slechts 16 personen uitgevoerd worden en ziet er als volgt uit:
Dirigent, organist en de 4 x 3 stempartijen te repeteren, met die groep die zich aangemeld hebben voor de uitvoering.
Bij uitvoeringen in onze kerk gebeurd dit op het oksaal.
Bij uitvoeringen buitenshuis gelden dezelfde regels .
Eerste keer repeteren:
Onze eerste repetitie begint op 26 augustus. Wij vragen de leden (op vrijwillige basis) zich aan te melden voor de repetitie. Dan weten wij wie wel en niet wilt komen zingen.
De repetitie zal plaatsvinden beneden in de kerk met in achtneming van gepaste afstand waar wij tekst en uitleg geven wat wel en niet te doen.
Sandy wil dan ook het roulatiesysteem nader uitleggen.
Beste leden zoals jullie kunnen lezen is het opstarten heel complex. Wij gaan ons best doen om alle regels die verlangd worden in te willigen. Het is heel ingewikkeld.
Wij vragen jullie dan ook om medewerking van het “nieuwe repeteren.”
Ideeën van jullie zijn welkom.
Is er een nieuwe update, over het “nieuwe repeteren”  dan worden jullie tijdig geïnformeerd.
Groet,
Dirigent en bestuur