Kennisgeving aan Leden:

Kennisgeving aan Leden:

 van de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens algemene verordening gegevensbescherming- AVG.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht.

Een verordening die door de Europese Commissie is geïnitieerd en van toepassing is voor alle bedrijven, instanties en verenigingen, zo ook voor ons als  Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia P&P Schaesberg.

De verordening is gericht op het beschermen en, zoveel als mogelijk, voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonlijke gegevens. Deze verordening is ook  van toepassing voor de Koorleden, Organist & Dirigent  van Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia P&P.

Als bestuur van GKZ  St. Caecilia bewaren en bewerken we de volgende gegevens van al onze Koorleden, Organist & Dirigent.

  • Naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum:
  • Eventuele Bankgegevens (niet altijd van toepassing).
  • Foto’s gemaakt tijdens activiteiten.

Bovengenoemde gegevens worden door het bestuur van GKZ St. Caecilia P&P enkel als volgt en enkel voor onderstaande doeleinde gebruikt.

  • Contactgegevens voor het aankondigen van en uitnodigingen voor activiteiten.
  • Bankgegevens enkel voor incasso van jaarlijkse contributie en bijdrage voor deelnamen aan activiteiten.
  • Foto’s, gemaakt tijdens activiteiten, worden enkel gedeeld met de leden van GKZ St. Caecilia als terugblik op en herinnering aan een activiteit.
  • Contactgegevens, bankrekeningnummers en foto’s worden adequaat beheerd (en beveiligd) door, en zijn enkel toegankelijk voor het bestuur van GKZ St. Caecilia.
  • Op het moment dat er aanvullende gegevens worden verzameld en vastgelegd, zal het bestuur de leden hiervan op voorhand in kennis stellen en toestemming vragen.
  • Geen van deze gegevens zal worden gedeeld met personen, bedrijven, instanties of instellingen, zonder schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon / personen.
  • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het bestuur deze niet langer registreren dan wel verwijderen.

Het bestuur vertrouwt erop dat de leden van GKZ. St. Caecilia instemmen met de voornoemde wijze van verwerking van persoonsgegevens.

Deze toestemming geldt zolang het lidmaatschap van kracht is en voor een periode van 12 maanden na beëindiging  ervan.

Leden mogen op elk moment bezwaren kenbaar maken en hun toestemming intrekken. Voor verder vragen gelieve het bestuur te raadplegen.

 

Namens het bestuur GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg.

 

Landgraaf 23 mei 2018.

 

Top