Bezwaar maken

Indien men bezwaar wil maken tegen gepubliceerde afbeeldingen of foto’s op onze website kan men bezwaar aantekenen bij het bestuur.

Het Bestuur

 

Top