AVG verklaring

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen.

GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg verklaart hiermee dat de inspanningen
zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en
onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie
verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de
gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft GKZ St.
Caecilia P&P Schaesberg kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar
eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door GKZ St. Caecilia P&P Schaesberg
zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 15-4-2019,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem

Top