Koepelkerk te Maastricht 2016

Uitvoering H.Mis in de Koepelkerk te Maastricht 01-05-2016

Klik op de leuke links hier onder dan ziet U uitvoeringen van ons koor.

Das Morgenrot

Kyrie & Gloria van Gounod

Alleluia van William Boyce

Wohl mir dass ich Jesum habe

Sanctus van Gounod

Agnus Dei van Gounod

Agnus Dei van Gounod

Ave Maria

Veni Jesu

Benedictus

Top