Pontificale Hoogmis ter gelegenheid v/d heropening P&P Kerk te Schaesberg.

                                       Pontificale Hoogmis ter gelegenheid van de heropening van de Petrus & Paulus Kerk

28 Mei 2017

 

Klik op deze link om een foto impressie te bekijken.

Top