Bestuur

Voorzitter                                           Mevr. A.Zegers               Tel.   045 – 5311522
Secretaris                                          Mevr. A.Grooten             Tel.   045 – 5316564
Penningmeester                                Mevr. A.Lemmens          Tel.   045 – 5311522
Bestuurslid                                        Mevr. M.Hinskens          GSM   06 – 49485160
Bestuurslid                                        Mevr. T.Roijen                Tel.   045 – 5310912
Bestuurslid en Webmaster               Dhr.   G.Smits                 Tel.   045 – 5722077  GSM 0650934141  ger.smits.gs@gmail.com

Bank gegevens.

T.N.V. GKZ ST.Caecillia

NL88 Rabo 0171716019

Dirigent                       Dhr.  Sandy Wijnands

Organist                     Mevr.Pavlina Heckmanns-Ognianova

Het Koor telt momenteel 35 leden, te weten:

10  Sopranen

13  Alten

07 Tenoren

04 Bassen

Als Gemengd Kerkelijk Zangkoor zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden. Voor  meer informatie, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van  bovenstaande bestuursleden of het contact formulier op de website gebruiken.  Ook jongere mensen die ons repertoire aanspreken, zijn uiteraard van harte welkom.

Top