AVG: Algemene verordening gegevensbescherming.

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming.

Privacy, is het  recht om met rust gelaten te worden.

Het verkrijgen, verwerken, delen en geheimhouding van Persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring betekent:

Dat het GKZ St.Caecilia alle persoonsgegevens die relevant zijn voor ons koor in haar bestand houdt en niet zal delen met derde.

De in haar bezit zijnde persoonsgegevens van de leden waaronder:

_N.A.W.
_Geboortedatum
_Telefoonnummer (mobiel)
_Mailadres
_ Lidnummer
alleen zal gebruiken om intern te communiceren (b.v) alle leden op de hoogte te houden van intern nieuwsberichten die relevant zijn voor de leden.

_ Een bewaartermijn van 2 jaar zal hanteren na einde lidmaatschap en
_ 7 jaren voor zover fiscaal verplicht.

Betrokken systemen:
_ Ledenadministratie, en boekhouding.

ICT: de Software en virusscanners altijd up-to-date en veilige back-up tegen verlies zal handhaven.

Organisatie-procedures: Vastleggen wie toegang heeft tot persoonsgegevens.
Verboden zijn: bijzondere persoonsgegevens:
Etnische afkomst, Politieke of religieuze opvattingen.
Gegevens over: gezondheid, BSN-Nummer ect.

Verkrijgen van en aanpassen toestemmingsverklaring van de leden bestaat uit zes grondslagen.

1- betrokkenen geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de gegevens, maar kan deze altijd makkelijk weer intrekken.

De verwerking is noodzakelijk:
2- i.v.m communicatie door het bestuur.
3-om een gerechtvaardigd belang te behartigen.
4- om te voldoen aan een wettelijke plicht.
5- om een vitaal belang van de betrokkenen te beschermen.
6- om een publiekrechtelijke taak te vervullen.

Alle leden, dirigent & organist zullen een inschrijf formulier ontvangen van het bestuur, want door de AVG wet moeten deze zaken zijn geregeld en vastgelegd zoals boven omschreven.

Wij vragen dan ook om dit inschrijfformulier te ondertekenen nadat de tekst van de Privacy wet is doorgenomen en gelezen werd.

Tot nu heeft het bestuur de gegevens nooit aan derde doorgegeven en dit zal ook in de toekomst zo blijven.
ook voor Sfeer – foto’s die na 25 mei 2018 eventueel op de site komen te staan, zal de webmaster voortaan vragen of er leden zijn die hier mee problemen hebben.

Privé mag alles, in een vereniging mag niks meer zonder toestemming. 

Ook wij als GKZ.St.Caecilia houden ons aan de wet.
Het AVG Certificaat hebben we reeds verkregen door dat aan alle gegevens volgens de wet werd voldaan.

 

Namens het bestuur

GKZ.St Caecilia P&P

Landgraaf 10 juni 2018

Top